partneři projektu:

 

Financování bytu

 

 

Financování koupě bytu - splátkový kalendář

Splátky jsou vázány na jednotlivé fáze výstavby

1. varianta:

 

Výše platby

Forma financování

Fáze výstavby

Rezervační poplatek

50 000,- Kč

z vlastních prostředků

před zahájením stavby

1. záloha

10%

z vlastních prostředků
nebo stavebního spoření

před zahájením stavby, po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní

2. záloha

30%

z vlastních prostředků,
z hypotéčního úvěru
nebo stavebního spoření

po dokončení hrubé stavby domu,
ve kterém se nachází bytová jednotka

3. záloha

30%

po dokončení hrubých vnitřních rozvodů všech sítí v bytovém domě

4. záloha

20%

po dokončení hrubých povrchů, včetně osazení oken

Doplatek

10%

po kolaudaci bytového domui, po podpisu kupní smlouvy

2. varianta:

 

Výše platby

Forma financování

Fáze výstavby

Rezervační poplatek

50 000,- Kč

z vlastních prostředků

před zahájením stavby

1. záloha

30%

z vlastních prostředků
nebo stavebního spoření

před zahájením stavby, po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní

2. záloha

20%

z vlastních prostředků,
z hypotéčního úvěru
nebo stavebního spoření

po dokončení hrubé stavby domu,
ve kterém se nachází bytová jednotka

3. záloha

20%

po dokončení hrubých vnitřních rozvodů všech sítí v bytovém domě

Doplatek

30%

po kolaudaci bytového domui, po podpisu kupní smlouvy

3. varianta:

 

Výše platby

Forma financování

Fáze výstavby

Rezervační poplatek

50 000,- Kč

z vlastních prostředků

před zahájením stavby

1. záloha

10%

z vlastních prostředků
nebo stavebního spoření

před zahájením stavby, po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Doplatek

90%

z vlastních prostředků,
z hypotéčního úvěru
nebo stavebního spoření
- úročeno 7%

po kolaudaci bytového domu, po podpisu kupní smlouvy

 

   
 
 

partneři projektu