Aktuality

2.2.2011

ke dni 2.2.2011 byly provedeny vklady všech prodaných jednotek Katastrálním úřadem pro Prahu Západ s právními účinky vkladu k datu podání návrhu na vklad. Vzhledem k tomu návrhy na vklad byly podány v roce 2010 vzniká novým vlastním povinnost přiznání daně z nemovitosti za rok 2011.

V případě Vašeho zájmu Vám nabízíme zpracovaní daňového přiznání daně z nemovitosti za poplatek 200 Kč.

3.1.2011

Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice


Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice


Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice


Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice


18.11.2010

dne 16.11.2010 bylo vydáno Stavebním úřadem Hostivice rozhodnutí o přidělení čísla popisného 1746.

adresa bytového domu L:
Za Mlýnem 1746
253 01 Hostivice

18.11.2010

Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice


Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice

18.11.2010

Od 16.- 26.11.2010 - termín předávaní bytů a podpis kupních smluv

18.11.2010

Dne 15.11.2010 byl vydán kolaudační souhlas pro bytový dům L

26.10.2010

Stavba dokončena, proběhlo místní šetření k vydání kolaudačního souhlasu

22.4.2010

21.4.2010

14.4.2010

Katastrálním úřadem pro Prahu západ byl proveden vklad prohlášení vlastníka na rozestavěnou budovu na pozemku p.č. 1190/110 k.ú. Hostivice a dále byly zapsány pozemky dle geometrického plánu.

1.4.2010

Dne 1.4.2010 byly dokončeny hrubé vnitřní rozvody v rozestavěném bytovém domě L.

Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice Dum L - Zahrada 2 - Hostivice

5.3. 2010

Na Katastrální úrad byl podán návrh na vklad prohlášení vlastníka.
Dokumnety ke stažení ve formátu PDF:

16.9.2009

Stavba byla zahájena.

26.8.2009

Bylo vydáno stavební povolení které nabylo právní moci dne 26.8.2009.

19.6.2009

  • Bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 9.6.2009.
  • V sekci ceník a v sekci vizualizace jsme pro Vás připravili detaily nabídky, náhledové perspektivy a obrázky jednotlivých bytú.

1.6.2009

Předpokládané důležité termíny pro bytový dům L:

  • Do poloviny června 2009 nabytí právní moci územního rozhodnutí.
  • Do konce června 2009 nabytí právní moci stavebního povolení.
  • Podzim 2009 zahájení výstavby bytového domu L.
  • Dokončení bytového domu L – 14 měsíců od zahájení výstavby.

22.9.2008

Dne 22.9.2008 bude zprovozněno mateřské centrum.

15.8.2008

Dne 15.8.2008 bylo dokončeno náměstí u domu A.

21.3.2008

Dne 21.3.2008 nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí na dům A - rozhodnutí si můžete stáhnout zde.

19.3.2008

Dne 19.03.2008 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Po nabytí právní moci bude probíhat předávání bytů do užívání. Klienti budou informováni dopisem a emailem.

28.2.2008

Připravili jsme pro Vás vzory vyplnění formulářů pro připojení elektroměru.
V září 2007 byla mezi doma Zahrada II. s.r.o. a ČEZ Distribuce, a.s. uzavřena smlouva o realizaci připojení číslo: Z_S42_12_4120054652, na základě této smlouvy společnost doma Zahrada II. s.r.o. uhradila podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.
Vyplníte tedy pouze formuláře zadost-smlouva-sdruzena.pdf a smlouva o pripojeni zarizeni k distribucni soustave.pdf - vzor vyplnění formulářů naleznete níže spolu s revizními zprávami (vytiskněte si pouze pro svůj byt) a dokladem o zaplacení.

Doklad ozaplacení - výpis z účtu
Revizní zpráva byt č. 1
Revizní zpráva byt č. 2
Revizní zpráva byt č. 3
Revizní zpráva byt č. 4
Revizní zpráva byt č. 5
Revizní zpráva byt č. 6
Revizní zpráva byt č. 7
Revizní zpráva byt č. 8
Revizní zpráva byt č. 9
Revizní zpráva byt č. 10
Revizní zpráva byt č. 11
Revizní zpráva byt č. 12
Vzor formulářů

Všechny dokumenty (dva formuláře, revizní zprávu a doklad o zaplacení) zašlete ČEZu jedním z následujících způsobů:
- naskenované emailem na cez@cez.cz
- faxem na 371 102 008
- poštou na ČEZ Zákaznické služby s.r.o., Guldnerova 2577/19, 303 28 Plzeň

V případě nejasností kontaktujte, prosím, zákaznickou linku společnosti ČEZ 840 840 840.

26.2.2008

Dne 26.2.2008 se konalo místní šetření, v současné době probíhá kolaudační řízení domu A.

8.2.2008

Dne 8.2.2008 byla dokončena stavba bytového domu A a bylo zahájeno přejímací řízení.

12.9.2007

Fotografie bytového domu A.

     

16.4.2007

Ve dnech 30.4.2007 a 7.5.2007 bude kancelář uzavřena z důvodu celozávodní dovolené. Děkujeme za pochopení.

8.12.2006

Fotografie dokončených domů.

           

7.12.2006

Do bytů, jejichž kupní cena byla zcela uhrazena do 6.12.2006, je již možné se na MÚ Hostivice přihlašovat k trvalému pobytu.

4.12.2006

Upozorňujeme, že ke 4.12.2006 je ukončena činnost bezpečnostní agentury.

4.12.2006

Upozornění pro klienty, kteří hradí zálohy na služby z jiné banky než Komerční banky, a.s.: číslo účtu pro platby záloh na služby je uvedeno s předčíslím - první dvojčíslí účtu (35) je předčíslí.

4.12.2006

Upozorňujeme, že popelnice u domů nejsou určeny k vyhazování kartonů a krabic ze stěhování, k tomuto účelu je přistaven velkokapacitní kontejner. POPELNICE PLNÉ KARTONů NEBUDOU TECHNICKÉ SLUŽBY VYVÁŽET!!!

28.11.2006

Upozorňujeme všechny klienty, aby nové korespondenční adresy hlásili na e-mail: finance@doma.as. Děkujeme

16.11.2006

Dne 16.11.2006 jsme od ČEZ Distribuce a.s. obdrželi potvrzení o uhradě za realizaci připojení odběrného zařízení.

10.11.2006

V týdnu od 13.11.2006 Vám budou zaslány návrhy kupních smluv s výzvou k podpisu. V té Vám bude sdělen přesný termín podpisu kupní smlouvy a převzetí bytu (den a hodina), kdy Vás budeme očekávat v kanceláři k podpisu kupní smlouvy.
Před podpisem kupní smlouvy si půjdete zkontrolovat odstranění vad a nedodělků.

Podpis kupních smluv a předávání bytů se bude konat v průběhu dvou týdnů
od 20.11.2006 do 24.11.2006
od 27.11.2006 do 1.12.2006

7.11.2006 - kolaudační rozhodnutí

Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 6.11.2006

Kolaudační rozhodnutí pro dům B
Kolaudační rozhodnutí pro dům C
Kolaudační rozhodnutí pro dům D
Kolaudační rozhodnutí pro dům E
Kolaudační rozhodnutí pro dům F
Kolaudační rozhodnutí pro dům G

11.9.2006 - formuláře ČEZ a revizní zprávy elektro

Připravili jsme pro Vás vzory vyplnění formulářů pro připojení elektroměru.

První formulář Žádost o připojení odběratele k distribuční soustavě NN spolu s příslušnou kopií katastrální mapy zašlete co nejdříve. Do 30 dnů Vám ČEZ zašle Stanovisko k této žádosti, ve kterém bude popsán další postup a přiložena složenka.

Po zaplacení složenky vyplňte formulář Žádost - Smlouva o připojení odběrného místa k síti nízkého napětí a formulář Žádost - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN oprávněnému zákazníkovi ; dále si vytiskněte část revizní zprávy, která se Vás týká a vše doručte ČEZu dle instrukcí ve Stanovisku.

Vzory jednotlivých formulářů a kopie katastrální mapy:
pro dům B
pro dům C
pro dům D
pro dům E
pro dům F
pro dům G
kopie katastrální mapy pro katastrální území Litovice (pro domy B, C, E, F)
kopie katastrální mapy pro katastrální území Hostivice (pro domy D a G)

revizní zpráva společná pro celý dům B

revizní zpravy pro jednotlivé byty v domu B (tiskněte pouze váš byt)

revizní zpráva společná pro celý dům C

revizní zpravy pro jednotlivé byty v domu C (tiskněte pouze váš byt)

revizní zpráva společná pro celý dům D

revizní zpravy pro jednotlivé byty v domu D (tiskněte pouze váš byt)

revizní zpráva společná pro celý dům E

revizní zpravy pro jednotlivé byty v domu E (tiskněte pouze váš byt)

revizní zpráva společná pro celý dům F

revizní zpravy pro jednotlivé byty v domu F (tiskněte pouze váš byt)

revizní zpráva společná pro celý dům G

revizní zpravy pro jednotlivé byty v domu G (tiskněte pouze váš byt)

5.9.2006

Fotografie z výstavby.

         

28.7.2006

Fotografie z výstavby.

           

21.4.2006

Fotografie z výstavby.

         

         

9.3.2006

Fotografie z výstavby.

           

           

8.2.2006

Byl zahájen prodej bytového domu A. V tomto domě najdete byty 2+kk o rozloze 53,05 m2 + 9,9 m2 balkón a prostorné mezonetové byty 3+kk o rozloze 81,35 m2 + 9,90 m2 balkón + 16,1 m2 terasa.
Více informací o nabízených bytech najdete zde.

26.1.2006

Společnost doma a.s. se v termínu 2. - 5. 2. 2006 zúčastní Výstavy Bydlení 2006, která se uskuteční na Výstavišti v Praze Holešovicích. Náš stánek najdete pod číslem B 43 v levé části výstavní haly. Součástí expozice je i projekt Zahrada II.

12.1.2006

Fotografie z výstavby.

         

       

15.12.2005

Přejeme všem klientům projektu Zahrada II krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2006

       

       

21.11.2005

POZOR, v nabídce jsou dva nové mezonetové byty v každém domě:
byt č. 21, celkem 81,87 m2 + terasa 68,81 m2 (2+kk dole + ložnice, galerie a terasa nahoře) cena 2 677 345,- Kč
byt č. 25, celkem 48,14m2 (1+kk + balkón dole a galerie nahoře), cena 1 548 020,- Kč


V naší nabídce jsou stále zajímavé mozonetové byty.

25.10.2005

Termín odevzdání výběru standardních materiálů posunut na 30.11.2005

14.10.2005

Byly definitivně stanoveny termíny pro odevzdání klientských změn.

Fotografie ze stavby k dnešnímu dni

       

       

10.10.2005

Rozšířili jsme nabídku nadstandardního provedení bytů, klienti s podepsanou Smlovou budoucí kupní najdou nový ceník v klientské sekci, nové zájemce o bydlení v Hostivici budeme rádi informovat při osobní návštěvě.

23.9.2005

Dne 23. 9. 2005 byly zprovozněny webové stránky pro výběr standardního a nadstandardního vybavení.
Přístup do této sekce je pod heslem, které bude klientům sděleno při podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Ti klienti, kteří již mají Smlouvu o smlouvě budoucí kupní podepsanou a neobdrželi od nás heslo, prosíme, aby nás kontaktovali a heslo jim bude přiděleno.

6.9.2005 - Aktuální foto z výstavby, stav k dnešnímu dni.

     

   

30.8.2005

Dne 30. 8. 2005 byla zahájena výstavba bytového projektu Zahrada II. Probíhají demoliční a přípravné práce.

25.8.2005

Dne 25.8.2005 bylo stavebním firmám předáno staveniště.

22.8.2005

Dne 15. 8. 2005 bylo vydáno Stavebním úřadem v Hostivici pravomocné stavební povolení pro 6 bytových domů, objekty elektro - kabelové vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN a objekty komunikace + STL plynovod + veřejné osvětlení + sadové úpravy + dětské hřiště.

17.8.2005

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele jednotlivých staveb bytových domů

21.7.2005

Dne 21. 7. 2005 byla slavnostně zahájena výstavba rychlostní silnice R 6 v úseku Praha – Pavlov v délce 10,4 km. Silnice výrazně sníží provoz v obcích Hostivice, Jeneč a Pavlov, přes které již nebudou projíždět motoristé jedoucí směrem na Karlovy Vary. Dokončení výstavby je plánováno v roce 2010. (viz článek na serveru www.novinky.cz)

18.7.2005

Bylo zahájeno výběrové řízení na generální dodavatele jednotlivých staveb.

13.7.2005

Dne 13. 7. 2005 bylo vydáno Stavebním úřadem v Hostivici stavební povolení pro 6 bytových domů, objekty elektro – kabelové vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN a objekty komunikace + STL plynovod + veřejné osvětlení + sadové úpravy + dětské hřiště.

 

   
 
 

partneři projektu